Privacybeleid

Algemeen

GaiaZOO te Kerkrade, of één van haar verbonden vennootschappen (de “Onderneming”), zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de promotie van hun diensten welke directe betrekking hebben tot het trainingsprogramma ‘GaiaZOO Academy’ speciaal ontwikkeld voor GaiaZOO, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via helpdesk@qb-hospitality.com.
 Deze privacyverklaring ("verklaring") schetst de gegevens die GaiaZOO of één van de verbonden vennootschappen aan de ‘GaiaZOO Academy’ mag inzamelen van de bezoekers van haar in Nederland gehosted website en web-app en hoe die gegevens mogen worden gebruikt en doorgegeven. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u een van onze websites bezoekt. Het klikken op de aanvaardingvakjes impliceert dat:

            a) U de onderneming toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in het privacy beleid.

            b) U verklaart zich akkoord dat de Onderneming, gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en om u informatie op te sturen via e-mail [/fax/gewone post/telefoon] zoals beschreven in het privacybeleid.

 

Alle volgende bezoeken van een van de websites van de onderneming impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze verklaring. Gelieve onze websites dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met een van de punten in deze privacyverklaring.


 

GaiaZOO Academy

De Website (gaiazoo.academyportal.nl) wordt door de Onderneming ontwikkeld en bevat een “GaiaZOO Academy E-learning”. GaiaZOO Academy E-learning leidt medewerkers op en toetst kennis. De Algemene Bepalingen van het Officiële reglement van de “GaiaZOO Academy E-learning” zijn te vinden op de Website. De “GaiaZOO Academy E-learning” is alleen toegankelijk voor het personeel van de deelnemende filialen en daarom dient U een persoonlijk account te creëren om deel te kunnen nemen. Deze Privacy verklaring is ook van toepassing op de gegevens die U kiest ons te bezorgen voor uw registratie aan de “GaiaZOO Academy E-learning”.

 

 

Wanneer worden de ingezamelde persoonlijke gegevens doorgegeven?

Behoudens de bepalingen in deze privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens door de Onderneming niet verkocht aan niet-gelieerde derden. Voor de bovengenoemde doeleinden mogen wij de persoonlijke gegevens die u via onze Website hebt verstrekt, doorgeven aan de mensen of de bedrijven die wij hebben geselecteerd om promotie te voeren en andere activiteiten te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u volgens uw eigen verzoek zou willen deelnemen. Meer in het bijzonder mogen wij voor dat doel informatie doorgeven aan gelijk welk land (met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hanteren als Nederland). Wij zullen tevens persoonlijke gegevens doorgeven als ons dat door de wet of in bevelschriften, dagvaardingen of andere gerechtelijke procedures wordt gevraagd. De Onderneming eist van de personen en de bedrijven die zij in het bezit stelt van de ingezamelde persoonlijke gegevens, dat zij het gebruik van die gegevens strikt beperken tot de toepassing waarvoor ze door de Onderneming zijn verstrekt, dat zij die gegevens op passende wijze beschermen en ze niet doorgeven aan anderen. De Onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving door niet-gelieerde derden van hun privacyverplichtingen ten aanzien van de Onderneming. Persoonlijke gegevens over uzelf mogen voor de bovenstaande doeleinden ook wereldwijd worden doorgegeven via de internationale vertakkingen van de Onderneming, met inbegrip van andere gelieerde entiteiten. In het bijzonder mogen wij gegevens overdragen aan gelijk welk ander land (met inbegrip van de VS en landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als Nederland.) De onderneming mag persoonlijke en andere gegevens doorgeven aan een koper of een opvolger in verband met de verkoop van de Onderneming, een dochteronderneming of een nevenactiviteit van de Onderneming, of van bijna alle activa van de Onderneming of van een van haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of nevenactiviteiten.

 

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom?

De Onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden zoals uw naam, uw voornaam, uw postadres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres, pers, specialisatie/vak, uw aanvaarding van deze privacyverklaring. Sommige delen van de Website zijn mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet laten registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, andere delen zijn zonder registratie niet toegankelijk. Als u ons bovendien contacteert met een vraag, houden wij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden. De Onderneming mag online persoonlijke gegevens inzamelen voor alle wettelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de uitvoering van de GaiaZOO Academy E-learning en de daarbij horende communicatie- en activatietools.

 

 

Hoe vrijwaren wij de integriteit van uw persoonlijke gegevens?

De Onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens controleren en zo nodig vragen dat ze worden gecorrigeerd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of de rechtzetting of schrappen ervan vragen, gelieve ons dan te contacteren via: info@qb-hospitality.com.

 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

De Onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar Website en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. De Onderneming wijst de bezoekers van haar Website evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op onze Website worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, die beschadiging of die ongeoorloofde verwerving.

 

 

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven.
Als u vragen of problemen hebt in verband met deze privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan contact opnemen via info@qb-hospitality.nl.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de praktijken van de Onderneming met betrekking tot de inzameling van persoonlijke gegevens via haar Website en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Samenvattingen van deze verklaring, gegenereerd door software van derden of anderszins (bijvoorbeeld in verband met de "Platform for Privacy Preferences" of "P3P"), hebben geen wettelijke uitwerking, zijn op geen enkele manier bindend voor de Onderneming, mogen niet worden gehanteerd in vervanging van deze verklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze verklaring.
De Onderneming mag deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. U doet er goed aan deze pagina op te slaan bij uw favorieten en regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie van deze verklaring beschikt. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.

 

© 2017 GaiaZOO. Alle rechten voorbehouden.